• Hovedpartnere

  Partnere

Tirsdag Tir 22 Februar Feb
Torsdag Tor 24 Februar Feb
Lørdag Lør 26 Februar Feb
Tirsdag Tir 1 Mars Mar
Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lørdag Lør 5 Mars Mar
Tirsdag Tir 8 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Søndag Søn 13 Mars Mar
Tirsdag Tir 15 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lørdag Lør 19 Mars Mar
Mandag Man 21 Mars Mar
Onsdag Ons 23 Mars Mar

ÅRSMØTET 2022

I år som tidligere år ble det avholdt årsmøte i Frisk Asker.

De mange fremmøtte til årsmøtet 2022 fikk gleden av å høre styret gjøre rede for den positive økonomiske utviklingen i Frisk Asker. Det ble også utdelt bemerkelser til flere av de som har lagt ned en vesentlig innsats for klubben over en lengre periode.

Foto: Henning Ekeli

Økonomi

Året 2021 viser en omsetning på 17.8 millioner kroner, altså en økning på 700.000,- fra året før. Overskuddet fra driften i 2021 var på hele 557.310,- mot et budsjettert overskudd på 163.528,-. Dette blir tillagt klubbens solide egenkapital, pålydende 3.258.073,-.

Den økningen som har vært i inntekt, i forhold til hva som er budsjettert, skyldes inntekter fra CHL, gode støtteordninger i forbindelse med pandemien og innflytningen i Varner Arena. Innflytningen i Varner Arena gir uante muligheter, men krever også en sterk styring av økonomien. Budsjetter for 2022 er derfor økt til ca 32. millioner kroner. Denne økningen skyldes både forventinger om økte inntekter gjennom salg av losjer, samt økt salg av mat og drikke. I tillegg til dette forventes en økning i publikumstilstrømningen.

Styret og komiteer

Under årsmøtet er styresammensetning alltid en del av agendaen. Flere av de eksisterende styremedlemmene ble gjenvalgt. Dag Høyem har i flere år sittet i styret med ansvar for Sport. Han gikk nå ut av styret, og inn ble Christian Haune valgt. Vi ønsker å takke Dag Høyem for innsatsen han har lagt ned i klubben.

Dermed blir styret i Frisk Asker sende slik ut:

 • Øystein Hærem, styreleder
 • Tom Nøkleby, nestleder
 • Johan Skaaret
 • Jens Hveem
 • Stein Simonsen
 • Christian Haune
 • Ole Gerhard Haug
 • Bente Svensson
 • Cathrine Bjørge
 • Marcus Nilsson

Det ble også gjort en endring i Valgkomiteen. Jørgen Haga går ut etter mange års innsats, noe vi takker han for. Inn for han ble Henrik Ødegård valgt. Dermed består Valgkomiteen av leder Ola Bye og Henrik Ødegård.

Hederskomiteen forblir uendret, med leder Jørgen Haga i spissen, Thor Martinsen og Ketil Wold som medlemmer.

Kontrollkomiteen forblir også uendret og består av Ståle Ødegård og Joachim Flaten.

Prisutdeling og æresmedlemmer

Hederskomiteen innstiller kandidater til styret for å motta hedersutmerkelser. I år var det totalt 8 mennesker som ble tildelt en utmerkelse for arbeidet de har nedlagt for Frisk Asker.

Tigerprisen

I reglementet for tildeling står følgende:

Styret i Frisk Asker kan med ¾ flertall tildele tigertrofeer etter innstilling fra hedersmerkekomiteen. Tigertrofeet kan tildeles personer som har ytet en særlig innsats for Frisk Asker. Som særlig innsats anses: A) Arbeid vesentlig utover det man kan kreve som tillitsvalgt/frivillig B) Særlig lang innsats for Frisk Asker

Tommy Granaas ble tildelt Tigerprisen på bakgrunn av hans enorme innsats som delvis frivillig materialforvalter for A-laget. Han har vært materialforvalter i Frisk i over 25 år, fordelt på to perioder. Tommy har representert klubben for A-landslaget og han er både Norgesmester i 2019 og seriemester i 2021.

Oluf Geheb har vært i og rundt klubben siden 2000 og tildeles Tigerprisen for sitt frivillig arbeid for klubben. Han har vist særlig stor innsats for at nye Varner Arena ble en virkelighet. Han startet arbeidet i 2014, og hadde en viktig rolle mot Idrettsrådet sammen med Mikkel Røsok. Oluf har vært aktiv mot rominndelingsprogrammet, og bidragsyter til at det ble parkeringsanlegg også i Varner Arena. Han har vært sterkt involvert i arbeidet rundt tippemidler for finansieringen av nye Varner Arena.

Foto: Henning Ekeli

Elisabeth Østigard blir tildelt Tigerprisen for sin jobb som kontoransvarlig i klubben i perioden 1999-2022. Hennes oppofrende jobb og alltid nøyaktige oppfølginger har bidratt til at klubben har klart å holde alle tidsavtaler og plikter ovenfor myndighetene, forbundet, spillere, ansatte og leverandører i denne perioden. Alle hennes jobber er utført eksemplarisk.

Tom Hol tildeles Tigerprisen for sin spillerkarriere og som frivillig i klubben. Han har vært medlem i Frisk Asker siden 60-tallet. Tom har 8 sesonger for A-laget og spilt i underkant av 200 kamper. Han er Norgesmester to ganger, 75 og 79, samt seriemester i 74, 76 og 78. Videre har Tom sittet i styret i flere perioder, jobbet i markedsavdelingen, hederskomiteen og vært kasserer i 20 år for oldtimers-laget. Tom har også representert klubben på forbundsplan, serieforeningen og i Oldtimers-styret.

Æresmedlemmer

For å bli æresmedlem i Frisk Asker står det i statuttene:

Æresmedlem kan utnevnes personer som har ytet en helt ekstraordinær innsats for Frisk Asker over særlig lang tid.

Under årsmøtet for 2021 ble følgende utnevnt som æresmedlem:

Helge Rohn har vært lagleder for et av våre juniorlag fra 1998 frem til 2006. Han har helt siden 2007 og frem til ferdigstillelse av Varner Arena jobbet mot kommunen, politikere og arkitekter i utallige møter. Videre har Helge lagt ned et stort arbeid i forkant og under byggefasen som bygg-koordinator for Frisk Asker, i realiteten en intern prosjektleder. Helge sin arbeidsinnsats på vegne av klubben har vært helt avgjørende for å gjøre Varner Arena fra drøm til virkelighet sommeren 2021.

Mikkel Røsok har sittet i styret i Frisk Asker fra 2005 til 2011. Han var styreleder i perioden fra 2007-2011. Han representerte Frisk Asker i styret i Asker Idrettsråd fra 2006-2008. Mikkel jobbet kontinuerlig fra 2007 til 2021 med Varner Arena-prosjektet mot kommune, politikere og arkitekter. Mikkel sin arbeidsinnsats på vegne av klubben mot politikere og AIR har vært helt avgjørende for å gjøre Varner Arena fra en drøm til virkelighet sommeren 2021.

Foto: Henning Ekeli

Øystein Hærem har vært medlem i Frisk siden 1976. Han har spilt i både junioravdelingen og på A-laget. Øystein startet i Sportskomiteen i 1999 og satt i styret fra 2001-2005. 2010 gikk han inn i styret igjen, og ble valgt til nestleder i 2011 og styreleder fra høsten 2012. Øystein har vært styreleder i Frisk Asker de siste 10 årene og er den lengst sittende styrelederen i moderne tid. Han har vært en samlende leder som har lagt ned en ekstraordinær stor frivillig arbeidsinnsats for Frisk Asker. Øystein har hatt som en del av sitt ansvarsområde i styret å gjennomføre Varner Arena-prosjektet innad i klubben og også opp mot kommunen. Øystein sin arbeidsinnsats på vegne av klubben har vært helt avgjørende for å gjøre Varner Arena fra en drøm til virkelighet sommeren 2021.

Ole Gerhard Haug har vært medlem i klubben siden 1986 hvor han gikk inn i juniorstyret. Etter dette har han vært i klubben i 34 år, enten som styremedlem, nestleder eller styreleder. Ole Gerhard har også vært lagleder, sportslig leder og daglig leder. Han har representert Frisk Asker i kontrollkomiteen i NIHF i 10 år, og representerer i dag Frisk Asker i styret i Norsk Topp Hockey. Ole Gerhard har ytet en ekstraordinær innsats for Frisk Asker over særlig lang tid. Han er et forbilde for frivillige i klubben, som år etter år setter klubben først. Han gjør mange av de jobbene ingen ser. Ole Gerhard har videre hatt over 50 spillere/frivillige ansatt i sin bedrift, Taberna Ramme. Ole Gerhard fikk tildelt Tigerprisen i 2011.

Vi gratulerer!

Årsmøtet for 2022 kan oppsumeres som en svært hyggelig affære, både økonomisk og hedersmessig. Vi takker alle for oppmøte og minner om at du også kan bli stemmeberettiget til årsmøte, dersom du melder deg inn i Frisk Asker. Kontakt oss på [email protected] hvis du ønsker å melde deg inn.