• Hovedpartnere

    Partnere

Styret 2022/23

Øystein Hærem

Øystein Hærem

Styreleder

Bente Svensson

Styremedlem

Ole Gerhard Haug

Ole Gerhard Haug

Styremedlem - Økonomi

Ketil Wold

Styremedlem

Christian Haune

Ansvar for sport

Stein Simonsen

Stein Simonsen

Styremedlem - Kommunikasjon

Johan Skaaret

Johan Skaaret

Styremedlem - Arena

Sigurd Sørli

Styremedlem

Cathrine Bjørge

Styremedlem