• Hovedpartnere

  Partnere

Årsmøte 2023

 1. mars klokken 18.00, vil det avholdes årsmøte for Frisk Asker Elite og Frisk Asker Junior.

Årsmøte 2023 for IF Frisk Asker Elite og Frisk Asker Junior vil avholdes 29. mars klokken 18.00, i Mercedes-Benz Lounge, Varner Arena.

Ønsker du å melde inn en sak til årsmøtet, kan du gjøre dette til [email protected] innen 21. mars klokken 15.00. Øvrige dokumenter sendes til betalende medlemmer én uke før årsmøtet.

Nedenfor finner du agendaen for årsmøtet:

 1. Godkjenne innkalling

 2. Valg av dirigent

 3. Valg av referent

 4. Valg av to personer til signering av protokoll

 5. Opptelling av antall stemmeberettigede

 6. Årsberetning senior

 7. Årsberetning junior

 8. Årsregnskap senior

 9. Årsregnskap junior

 10. Budsjett senior

 11. Innkomne saker

 12. Revisor - info fra senior

 13. Revisor - info fra junior

 14. Valg av styre senior

 15. Valg av styre junior

 16. Valg av kontrollkomite senior

 17. Valg av valgkomite senior

 18. Valg av valgkomite junior