• Hovedpartnere

    Partnere

Tirsdag Tir 22 Februar Feb
Torsdag Tor 24 Februar Feb
Lørdag Lør 26 Februar Feb
Tirsdag Tir 1 Mars Mar
Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lørdag Lør 5 Mars Mar
Tirsdag Tir 8 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Søndag Søn 13 Mars Mar
Tirsdag Tir 15 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lørdag Lør 19 Mars Mar
Mandag Man 21 Mars Mar
Onsdag Ons 23 Mars Mar

ÅRETS DRAKTAUKSJON GÅR TIL BAMSEFONDET

Vi har siden starten av den tilbakelagte sesongen jobbet med å utvikle Bamsefondet, med det formål om å hjelpe flere barn og unge i nærmiljøet.

I Asker kommune lever omtrent 7,5 % av alle barn i vedvarende lavinntektsfamilier (SSB.no, 2021). Barn tilhørende disse familiene har større risiko for en rekke helseplager, både psykisk og fysisk, samt utenforskap. Samtidig vet en at idrett og deltagelse i organisert aktivitet er svært viktig for barnas sosiale utvikling, tilhørighet og mestring. Det er også beviselig at en av mange barrierer for barns deltagelse i idrett er familiens økonomi (Bufdir,2017). Nå ønsker vi å ta det samfunnsansvaret vi som eliteklubb bærer, og bidra til å minske forskjellene i vårt lokalsamfunn.

Bamsefondet skal være en vei inn i idretten for de som står utenfor på bakgrunn av økonomi. Gjennom å søke Bamsefondet om støtte, skal barn og unge få økonomisk støtte til å delta i felleskapet. Videre skal Bamsefondet stimulere andre klubber og organisasjoner til å inkludere denne gruppen i sine aktiviteter, gjennom stipender og donasjoner.

Årets draktauksjon skal derfor være med på å finansiere oppstarten av Bamsefondets fornyede samfunnsprofil. Målet er at vi allerede til høsten kan begynne å hjelpe barn og unge tilbake i idretten, og felleskapet. Derfor vil alle midlene fra draktauksjonen gå direkte til Bamsefondet og fondets arbeid for å inkludere flere barn og unge i idretten.

For ingen skal måtte stå utenfor, ingen barn skal bli satt på sidelinjen uten et reelt valg eller en reell mulighet til å komme seg inn på banen igjen. Sammen har vi et ansvar for å hjelpe disse barna, slik at de på lik linje med andre barn kan oppleve mestring, kjenne på idrettsgleden og få følelsen av å være en del av fellesskapet, som finnes i idretten. Sammen har vi et ansvar for å løfte disse barna, ikke bare fordi barna fortjener det – men fordi vi er så heldige at vi kan. Vi utfordrer privatpersoner og næringslivet til en felles innsats under årets draktauksjon, slik at vi sammen kan hjelpe de som kanskje trenger det mest.

Les mer om Bamsefondet her

Har du ikke mulighet til å by? Du kan vipps ditt bidrag rett til Bamsefondet: #544669

Praktisk informasjon

  • Draktauksjonen finner du i Frisk Asker-appen.
  • Budene starter på 800,- minste økning i bud er 100,-.
  • Draktauksjonen går fra i dag, 10. mai, frem til 10. juni klokken 12.00. Budtiden forlenges med 5 minutter etter siste bud er gitt.
  • I første omgang auksjoneres kun de oransje draktene ut.
  • Drakten betales når den hentes, betalingen skjer via vipps.
  • Hentingen av drakter kan gjøres mellom 8.30-16.00, fra 13. til 17. juni, på kontoret i gamle Askerhallen.