• Hovedpartnere

  Partnere

Tirsdag Tir 28 Februar Feb
Fredag Fre 3 Mars Mar
Søndag Søn 5 Mars Mar
Tirsdag Tir 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Torsdag Tor 17 August Aug
Onsdag Ons 23 August Aug
Søndag Søn 27 August Aug
Fredag Fre 1 September Sept
Torsdag Tor 7 September Sept
Fredag Fre 15 September Sept
Torsdag Tor 21 September Sept
Lørdag Lør 23 September Sept
Torsdag Tor 28 September Sept
Søndag Søn 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 5 Oktober Okt
Lørdag Lør 7 Oktober Okt
Torsdag Tor 12 Oktober Okt
Lørdag Lør 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 19 Oktober Okt
Lørdag Lør 21 Oktober Okt
Torsdag Tor 26 Oktober Okt
Søndag Søn 29 Oktober Okt
Torsdag Tor 2 November Nov
Lørdag Lør 4 November Nov
Torsdag Tor 16 November Nov
Lørdag Lør 18 November Nov
Torsdag Tor 23 November Nov

SØK BAMSEFONDET

Søk om økonomisk støtte til idrett eller aktiviteter. Du kan søke fra 1.08.2022.

Idrett og aktiviteter er en svært viktig del av mange barns liv. Dessverre er det noen som må stå på sidelinjen og det ønsker vi å forhindre. Derfor vil Bamsefondet gi støtte til barn og unge som av ulike grunner ikke får vært med på den idretten eller aktiviteten de ønsker å delta på.

Formålet med Bamsefondet skal være å bidra til økt deltagelse på flere arenaer i samfunnet, for barn og unge som av ulike grunner står utenfor. Støtten kan tildeles barn og unge mellom 0-20 år. Bamsefondet gir støtte til medlemskontingenter, deltakeravgift, nødvendig utstyr og andre relevante dokumenterbare utgifter.

Vi gir støtte til

 • Aktiviteter; eksempelvis sommercamper.
 • Organisert idrett
 • Deltageravgift og egenandeler
 • Utstyr
 • Trening på treningssenter hos Actic

Hvem kan søke?

Alle som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre, kan søke. Foresatte må søke på vegne av av barnet/ungdommen det gjelder.

Søk Bamsefondet

Vi ber om at søknaden inneholder følgende:

 • Navn
 • Alder på barnet/ungdommen
 • Aktivitet, eventuelt utstyrsbehov og ca. kostnad.
 • Si litt om hvem dere er og bakgrunnen for at dere søker. Søknaden sendes per e-post til: [email protected]

Søknaden behandles fortløpende.