• Hovedpartnere

  Partnere

Torsdag Tor 29 Februar Feb
Lørdag Lør 2 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lørdag Lør 9 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lørdag Lør 16 Mars Mar
Tirsdag Tir 19 Mars Mar
Torsdag Tor 21 Mars Mar
Lørdag Lør 23 Mars Mar
Lørdag Lør 30 Mars Mar
Mandag Man 1 April Apr
Onsdag Ons 3 April Apr
Fredag Fre 5 April Apr
Søndag Søn 7 April Apr

SØK BAMSEFONDET

Søk om økonomisk støtte til idrett eller aktiviteter.

Idrett og aktiviteter er en svært viktig del av mange barns liv. Dessverre er det noen som må stå på sidelinjen og det ønsker vi å forhindre. Derfor vil Bamsefondet gi støtte til barn og unge som av ulike grunner ikke får vært med på den idretten eller aktiviteten de ønsker å delta på.

Formålet med Bamsefondet skal være å bidra til økt deltagelse på flere arenaer i samfunnet, for barn og unge som av ulike grunner står utenfor. Støtten kan tildeles barn og unge mellom 0-20 år. Bamsefondet gir støtte til medlemskontingenter, deltakeravgift, nødvendig utstyr og andre relevante dokumenterbare utgifter.

Vi gir støtte til

 • Aktiviteter; eksempelvis sommercamper.
 • Organisert idrett
 • Deltageravgift og egenandeler
 • Utstyr
 • Trening på treningssenter hos Actic

Hvem kan søke?

Alle som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre, kan søke. Foresatte må søke på vegne av av barnet/ungdommen det gjelder.

Søk Bamsefondet

Vi ber om at søknaden inneholder følgende:

 • Navn
 • Alder på barnet/ungdommen
 • Aktivitet, eventuelt utstyrsbehov og ca. kostnad.
 • Si litt om hvem dere er og bakgrunnen for at dere søker. Søknaden sendes per e-post til: [email protected]

Behandlingstid

Alle søknader til Bamsefondet behandles på slutten av måneden. Søknader som kommer inn etter 21. i hver måned, behandles påfølgende måned. Vi minner om at søknaden må inneholde alle de overnevnte elementer for å kunne behandles.