• Hovedpartnere

    Partnere

SMITTEVERNTILTAK OG BILLETTSALG

Smitteverntiltakene setter en begrensning på 200 publikummere i Askerhallen. Billettsalget skjer utelukkende gjennom Frisk-appen og det er kun elektroniske billetter som kan benyttes.

Hver tilskuer kan i utgangspunktet kjøpe kun én billett. Dersom noen har kjøpt flere billetter må disse deles i Frisk-appen til de som skal på kamp. Om noen ikke har egen telefon for fremvisning av billett, må vedkommende skriftlig oppgi navn og telefonnummer og levere dette til billettkontrollørene ved inngangen til arenaen. Ved validering av billetter i inngangspartiene skal publikum selv holde telefonen.

Vi benytter to innganger: L og M.

Kjøpt billett med inngang M – gjelder plass på felt C, D, E, F, G, H

Kjøpt billett med inngang L - gjelder plass på felt N, O, P og Q.

Publikum skal kun oppholde seg i publikumsområdene og det er ikke lov å benytte arealer der spillere og støtteapparat ferdes. Under kampene vil det være free-seating på feltene.

Ståplasser benyttes IKKE.

Det skal opprettholdes én (1) meters avstand mellom ALLE tilskuere alle veier på tribunen.

Dersom du ikke føler deg i form, skal du ikke kjøpe billett eller besøke Askerhallen.

Forøvrig henstiller vi publikum til å sørge for god håndhygiene og å følge de instrukser og anvisninger som gis.