• Hovedpartnere

    Partnere

Lørdag Lør 25 Februar Feb
Tirsdag Tir 28 Februar Feb
Fredag Fre 3 Mars Mar
Søndag Søn 5 Mars Mar
Tirsdag Tir 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Torsdag Tor 17 August Aug
Onsdag Ons 23 August Aug
Søndag Søn 27 August Aug
Fredag Fre 1 September Sept
Torsdag Tor 7 September Sept
Fredag Fre 15 September Sept
Torsdag Tor 21 September Sept
Lørdag Lør 23 September Sept
Torsdag Tor 28 September Sept
Søndag Søn 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 5 Oktober Okt
Lørdag Lør 7 Oktober Okt
Torsdag Tor 12 Oktober Okt
Lørdag Lør 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 19 Oktober Okt
Lørdag Lør 21 Oktober Okt
Torsdag Tor 26 Oktober Okt
Søndag Søn 29 Oktober Okt
Torsdag Tor 2 November Nov
Lørdag Lør 4 November Nov
Torsdag Tor 16 November Nov
Lørdag Lør 18 November Nov

Sportssjefen fortsetter

I forkant av 2022/23 sesongen ble Vidar Wolds daværende kontrakt som trener endret, til engasjement som Sportssjef.

Nå har styret enstemmig besluttet å tilby Vidar forlengelse, og vi er glade for at Vidar har takket ja.

Vidar har vært sentral i den grundige evalueringen av sesongen som er gjennomført og forelagt styret. Han har vært tydelig på behovet for økt tydelighet og en kulturendring i og rundt laget, i retning av å gjøre mer av det som kreves i hverdagen for å få den utviklingen man ønsker. Med de omfattende endringene vi gjør i trenerstaben, er det samtidig viktig med kontinuitet. Slik øker vi sjansen for å faktisk forbedre de læringspunktene vi har definert i evalueringen. Dette er også hovedgrunnen til at vi har valgt å ikke kjøre en bredere utlysnings- og ansettelsesprosess. Samtidig er begge parter enige om at forrige sesong ikke var bra nok, og følgelig enige om at et års forlengelse av kontrakten er det mest hensiktsmessige på nåværende tidspunkt.

Vi ser frem til en meget spennende sesong, med stor revansjelyst og god tro på at den totale ledergruppen vi er i ferd med å sette sammen i Sport, vil forløse mer potensial i laget og i klubben.

På vegne av styret,

Christian Haune, Styremedlem med ansvar for sport