• Hovedpartnere

    Partnere

BAMSEFONDET + SURFCAMP

Som et ledd i å gi en reell mulighet for alle barn og unge til å delta på lik linje med andre, uavhengig av foresattes økonomiske forutsetninger, har Bamsefondet og Festus Event inngått et samarbeid.

Samarbeidet har som formål å sikre at barn og unge, som ikke har en reell mulighet til å delta på Surfcamp, nå skal få denne muligheten. Surfcamp er en sommeraktivitetsleir, hvor barn og unge lærer å mestre ferdsel i vann og på land, gjennom lek og morsomme aktiviteter. Sjefen for Surfcamp, Jan «banan» Johansen, sier følgende som samarbeidet mellom Bamsefondet og Festus,

Foto: Festus Event

-Det er viktig for oss å ta samfunnsansvar, og bidra i nærmiljøet. Vi vet at mange barn og unge står uten et aktivitetstilbud, og kanskje spesielt om sommeren. Da er det viktig for oss å gjøre det vi kan, for å tilrettelegge for flest mulig barn. SurfCamp er ofte barnas høydepunkt gjennom sommeren, og vi er glade for at enda flere nå får mulighet til å benytte seg av tilbudet.

Bamsefondet er svært takknemlig for at nok en samarbeidspartner i Frisk Asker sitt nettverk gjør det de kan, for å sørge for å minske forskjellene og tilrettelegge for deltagelse uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Sammen bygger vi et bedre samfunn!