• Hovedpartnere

    Partnere

Onsdag Ons 30 Desember Des
Lørdag Lør 2 Januar Jan
Fredag Fre 13 August Aug
Lørdag Lør 21 August Aug
Tirsdag Tir 24 August Aug
Lørdag Lør 28 August Aug
Fredag Fre 3 September Sept
Søndag Søn 5 September Sept
Fredag Fre 10 September Sept
Søndag Søn 12 September Sept
Torsdag Tor 16 September Sept
Lørdag Lør 18 September Sept
Tirsdag Tir 21 September Sept
Torsdag Tor 23 September Sept
Søndag Søn 26 September Sept
Tirsdag Tir 28 September Sept
Torsdag Tor 30 September Sept
Lørdag Lør 2 Oktober Okt
Tirsdag Tir 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lørdag Lør 9 Oktober Okt
Tirsdag Tir 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lørdag Lør 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Søndag Søn 24 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lørdag Lør 30 Oktober Okt

Klubben

Frisk Asker AIL, IF - Ishockey

Besøksadresse: Askerhallen, du finner kontoret i underetasjen

Kontordager: Mandag - torsdag, fra klokken 8 til 12

Organisasjonsnummer: 990141738

Bankkonto: 16024451554

Telefon: 48093784

E-post: [email protected]

Hjemmeside: http://fa-junior.idrettenonlin...

Klubbfarger:
Drakt: Orange,
Bukse: Sort,
Strømper: Orange
Andre farger:
Drakt: Hvit,
Bukse: Sort,
Strømper: Orange
Arena(er): Askerhallen

RenIdrett

Frisk Asker hockey og Frisk Asker ishockey junior inngikk en avtale med Antidoping Norge i januar 2012.

Dette medfører en del forpliktelser for både spillere og støtteapparat i klubben.

Se vedlegg, Policy dokument.

I jr. avdelingen har vi fulgt opp policyen vi vedtok i januar 2012, og følgende er gjennomført i 2012:
• Alle spillere fra U16 og eldre har gjennomført e-læringsprogrammet “Ren Utøver” – se www.renutover.no .
Dette gir en basisopplæring innen antidoping gjennom korte opplæringsmoduler.
• Alle trenere, lagledere, styret og sportskomité skal ha gjennomgått det samme e-læringsprogrammet.
• Øvrig støtteapparat anmodes om å gjennomføre e-læringsprogrammet.
• Oppfølging av RenIdrett er tatt inn i samtlige treneravtaler.

Retningslinjer trene/spille opp

Retningslinjer knyttet til å trene opp/spille opp (oppspill/treningshospitering)

Disse retningslinjene er utarbeidet av Frisk Asker Ishockey Junior og alle lag underlagt klubbens junioravdeling må forholde seg til disse.

Avvik fra disse retningslinjene må på forhånd være avtalt med ledelsen i klubben.

 Oppspill/treningshospitering forutsetter en god dialog og et godt samarbeid mellom trener på det overårige laget og trener på det underårige. Det krever i tillegg at trenerne evner å se egenskapene til hver enkelt spiller og på bakgrunn av det vurdere hvilke spillere som er aktuelle.

 Trenerne har det suverene ansvaret når det gjelder å vurdere oppspill/treningshospitering. Lagleder eller foreldre får ikke ta del i disse vurderingene.

 Trener på underårig lag nominerer en gruppe spillere som kan trene opp. Disse skal være sportslig kvalifisert og samtidig ha gode holdninger til idretten og til sine med- og motspillere. Treneren på det overårige laget velger blant spillerne som trener opp, hvilke av disse spillerne han eventuelt ønsker å ha med seg på kamp.

 Overårige lag bør alltid, når de har kapasitet eller mangler egne spillere, invitere underårige spillere til å trene opp/spille opp. I tillegg til å være en del av den tilpassede treningen bidrar det også til en optimal utnyttelse av den knappe istiden.

Retningslinjer knyttet til utlån av spillere til annen klubb

Retningslinjer knyttet til utlån av spillere til annen klubb

Disse retningslinjene er utarbeidet av Frisk Asker Ishockey Junior og alle lag underlagt klubbens junioravdeling må forholde seg til disse.
Avvik fra disse retningslinjene må på forhånd være avtalt med ledelsen i klubben.

Alle søknader om lån av spillere må være i henhold til retningslinjer utarbeidet av Norges Ishockeyforbund.

Det har etter klubbens syn blitt en ukultur i Norge med et unødvendig utlån av spillere til andre klubblag som skal spille turneringer i inn- og utland.

Klubben har som hovedregel å hverken låne ut, eller låne inn, spillere der det er mulig å trekke opp spillere fra egen klubb.

Kamper mot utenlandske lag kan ikke finne sted før det år spillerne fyller 11 år (Norden) og 12 år (øvrige verden). I praksis betyr dette at det ikke er lov å låne spillere fra underårige lag før etter jul på U11, henholdsvis U12 for spill i utlandet.

Skal vi låne inn eller låne ut spillere skal dette skje til/fra samarbeidende klubber, dvs. Holmen, Jutul, Jar.

Retningslinjer knyttet til utnyttelse av istider

Retningslinjer knyttet til utnyttelse av istider

Disse retningslinjene er utarbeidet av Frisk Asker Ishockey Junior og alle lag underlagt klubbens junioravdeling må forholde seg til disse.
Avvik fra disse retningslinjene må på forhånd være avtalt med ledelsen i klubben.

For best mulig utnyttelse av istider må alle lag bidra til at klubbens istidsfordeler mottar relevant informasjon fra lagene, som har betydning for utnyttelse av isen.

Retningslinjer knyttet til utnyttelse av istider gjelder uavhengig av om laget har fått tildelt tid i Askerhallen eller andre eksterne ishaller.

Lagleder skal til en hver tid gjennom hele issesongen gi istidsfordeler informasjon om forhold som er relevant for fordeling av istider, minimum 4 uker frem i tid. Med relevant informasjon menes alle aktiviteter som direkte eller indirekte medfører at laget har behov for mer eller mindre istid, unntatt obligatoriske istreningene som fordeles av istidsfordeler.

Informasjonen skal gis i form av e-post til istidsfordeler, [email protected], der det fremgår tydelig hvilket lag det gjelder og hvilken type aktivitet som påvirker istidene med tilhørende dato og tidspunkt.

Deltakelse i cuper og turneringer i inn- eller utlandet er normalt lagleder kjent med over 4 uker på forhånd. Deltakelse i cuper og turneringer skal derfor meldes til istidsfordeler straks laget er påmeldt til dette.

Som hovedregel må lagene unngå å måtte informere istidsfordeler om aktiviteter som påvirker fordelingen av istider, mindre enn 4 uker frem i tid. Dersom dette allikevel blir nødvendig må lagleder straks sørge for å informere istidsfordeler og ved behov bidra til å finne løsninger som sikrer at fordelte istidider blir benyttet.

Alle lag skal som hovedregel benytte de istidene som er tildelt det respektive lag.

Retningslinjer U16

Retningslinjer U16
Treningsmengden og kravene på trening og kamper øker og her er det OBLIGATORISK oppmøte på alle organiserte treninger både på is og barmark (off-ice).

Trener i samarbeid med Sportskomitèen står fritt til å velge bort spillere med dårlig oppmøte, eller spillere som på annet vis med sine holdninger til idretten har en dårlig påvirkning på gruppa.
Dette innebærer at spillere kanskje ikke får plass og må bytte klubb. Alle spillere er heller ikke garantert spilletid i alle kamper.
Trener står fritt til å ta med underårige spillere som er gode nok til alle matcher. Disse konkurrerer om spilletid på lik linje som rettårige spillere.


Under U16 sesongen skjer det mye. Det er siste året på ungdomsskolen som dermed betyr at man skal velge videregående skole.
Mange ønsker seg til hockeygymnas noe som medfører både glede og nedturer.


I løpet av våren tar Frisk Asker ut en U18 tropp, der noen av våre spillere ikke vil være med.
Disse spillerne må da finne en ny klubb.
Det medfører mange spørsmål og klubben skal så godt det lar seg gjøre hjelpe til med informasjon om hvilke alternativer man har i vårt nærområde.

MÅL FOR FRISK ASKER U16:
 - Videreutvikle spillforståelsen og få innblikk i forskjellige typer momenter i hockey.
- Få ungdommene til å ta ansvar og påvirke sin egen treningshverdag.
- Oppmuntre til gode resultater på skolen. (NTG har krav på 4.0)
- Få minst en spiller på U16 landslaget.
- Blant de 6 beste i Forbundscupen (NM).

Treningsavgifter

Treningsavgifter
Sesong. 2020/2021
Treningsavgiften er delt i to. 

Treningsavgift 1 Forfall 15.08.2021
Treningsavgift 2 Forfall 10.12.2021

U 08 / U 09 Kr 1 900 Kr 2 200
U 10 / U 11 Kr 2 700 Kr 3 000
U 12 Kr 3 200 Kr 3 500
U 13 Kr 3 600 Kr 3 900
U 14 Kr 3 700 Kr 4 000
U 15 Kr 4 100 Kr 4 400
U 16 Kr 4 600 Kr 4 900
U 18 / U 21 Kr 6 000 Kr 6 300

Til info: Treningsavgift 2, er inkludert medlemskontingent kr 300 for 2022 Keepere betaler halv treningsavgift